სტუდენტები სასწავლო მიმართულებების მიხედვით 2017-2019
ჯანდაცვა 2019/1 692 ჯანდაცვა 2018/2 140 ჯანდაცვა 2017/2 366 ხელოვნება 2019/566 ხელოვნება 2018/900 ხელოვნება 2017/1 396 სოციალური მეცნიერებები 2019/84 სოციალური მეცნიერებები 2018/104 სოციალური მეცნიერებები 2017/84 სამართალი 2019/08 სამართალი 2018/48 სამართალი 2017/513 მომსახურებები 2019/1 612 მომსახურებები 2018/160 მომსახურებები 2017/18 მიმართულებათაშორისი დარგები ან სპეციალობები 2019/758 მიმართულებათაშორისი დარგები ან სპეციალობები 2018/1 613 მიმართულებათაშორისი დარგები ან სპეციალობები 2017/1 739 მეცნიერება/ საბუნებისმეტყველომეცნიერებანი 2019/00 მეცნიერება/ საბუნებისმეტყველომეცნიერებანი 2018/00 მეცნიერება/ საბუნებისმეტყველომეცნიერებანი 2017/54 ინფორმაციისა და კომუნიკაციის ტექნოლოგიები 2019/1 097 ინფორმაციისა და კომუნიკაციის ტექნოლოგიები 2018/169 ინფორმაციისა და კომუნიკაციის ტექნოლოგიები 2017/00 ინჟინერია 2019/3 177 ინჟინერია 2018/3 679 ინჟინერია 2017/5 446 განათლება 2019/398 განათლება 2018/296 განათლება 2017/127 ბიზნესის ადმინისტრირება 2019/1 803 ბიზნესის ადმინისტრირება 2018/1 886 ბიზნესის ადმინისტრირება 2017/2 524 აგრარული მეცნიერებანი  2019/626 აგრარული მეცნიერებანი  2018/1 621 აგრარული მეცნიერებანი  2017/2 270
X - წელი; Y - რაოდენობა
წყარო: 
საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო