მთლიანი შიდა პროდუქტი მიმდინარე და მუდმივ 2015 წლის ფასებში 2015-2021* (მლნ. ლარი)
მშპ მუდმივ 2015 წლის ფასებში 2021/41 465,9 მშპ მუდმივ 2015 წლის ფასებში 2020/37 573,7 მშპ მუდმივ 2015 წლის ფასებში 2019/40 298,01 მშპ მუდმივ 2015 წლის ფასებში 2018/38 385,51 მშპ მუდმივ 2015 წლის ფასებში 2017/36 612,46 მშპ მუდმივ 2015 წლის ფასებში 2016/34 921,11 მშპ მუდმივ 2015 წლის ფასებში 2015/33 935,02 მშპ მიმდინარე ფასებში 2021/60 231,6 მშპ მიმდინარე ფასებში 2020/49 266,7 მშპ მიმდინარე ფასებში 2019/49 252,65 მშპ მიმდინარე ფასებში 2018/44 599,34 მშპ მიმდინარე ფასებში 2017/40 761,66 მშპ მიმდინარე ფასებში 2016/35 836,02 მშპ მიმდინარე ფასებში 2015/33 935,02
X - წელი; Y - ღირებულება
წყარო: 

საქსტატი

* წინასწარი მონაცემები