რეგისტრანტების, გამოცხადებული ადგილებისა და ჩარიცხულების რაოდენობა 2019-2021
მოიპოვეს სწავლის უფლება 2021/11 097 მოიპოვეს სწავლის უფლება 2020/7 084 მოიპოვეს სწავლის უფლება 2019/8 207 რეგისტრანტი 2021/19 519 რეგისტრანტი 2020/14 324 რეგისტრანტი 2019/16 553 გამოცხადებული ადგილი 2021/13 871 გამოცხადებული ადგილი 2020/9 029 გამოცხადებული ადგილი 2019/9 660
X - წელი; Y - გამოცხადებული ადგილი, რეგისტრანტი, მოიპოვეს სწავლის უფლება
წყარო: 
საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო