უმუშევრობის დონე აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში 2013-2020 (%)
უკრაინა 2020/08,57 უკრაინა 2019/08,67 უკრაინა 2018/08,82 უკრაინა 2017/09,02 უკრაინა 2016/09,31 უკრაინა 2015/09,87 უკრაინა 2014/09,27 უკრაინა 2013/07,2 სომხეთი 2020/16,44 სომხეთი 2019/16,46 სომხეთი 2018/16,47 სომხეთი 2017/16,45 სომხეთი 2016/16,39 სომხეთი 2015/16,3 სომხეთი 2014/16,24 სომხეთი 2013/16,2 საქართველო 2020/11,96 საქართველო 2019/11,94 საქართველო 2018/11,88 საქართველო 2017/11,72 საქართველო 2016/11,83 საქართველო 2015/12,25 საქართველო 2014/12,4 საქართველო 2013/14,56 მოლდოვა 2020/04,62 მოლდოვა 2019/04,61 მოლდოვა 2018/04,54 მოლდოვა 2017/04,41 მოლდოვა 2016/04,32 მოლდოვა 2015/05,03 მოლდოვა 2014/03,9 მოლდოვა 2013/05,1 ბელარუსი 2020/06,23 ბელარუსი 2019/06,28 ბელარუსი 2018/06,33 ბელარუსი 2017/06,37 ბელარუსი 2016/06,32 ბელარუსი 2015/06,1 ბელარუსი 2014/05,89 ბელარუსი 2013/05,82 აზერბაიჯანი 2020/05,67 აზერბაიჯანი 2019/05,6 აზერბაიჯანი 2018/05,49 აზერბაიჯანი 2017/05,32 აზერბაიჯანი 2016/05,07 აზერბაიჯანი 2015/04,73 აზერბაიჯანი 2014/04,9 აზერბაიჯანი 2013/04,97
X - წელი; Y - უმუშევრობის დონე
აღწერა: 
2016 წლის შემდგომ მონაცემები დათვლილია შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის შეფასებებისა და პროგნოზების მიხედვით
წყარო: 
შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია