უმუშევრობის დონე აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში 2015-2022 (%)
უკრაინა 2022/09,46 უკრაინა 2021/09,19 უკრაინა 2020/09,26 უკრაინა 2019/09,31 უკრაინა 2018/09,38 უკრაინა 2017/09,51 უკრაინა 2016/09,35 უკრაინა 2015/09,14 სომხეთი 2022/18,1 სომხეთი 2021/18,01 სომხეთი 2020/17,88 სომხეთი 2019/17,71 სომხეთი 2018/17,71 სომხეთი 2017/17,83 სომხეთი 2016/17,62 სომხეთი 2015/18,26 საქართველო 2022/14,42 საქართველო 2021/14,4 საქართველო 2020/14,34 საქართველო 2019/14,25 საქართველო 2018/14,11 საქართველო 2017/13,93 საქართველო 2016/13,97 საქართველო 2015/14,08 მოლდოვა 2022/04,29 მოლდოვა 2021/04,04 მოლდოვა 2020/03,9 მოლდოვა 2019/03,73 მოლდოვა 2018/03,41 მოლდოვა 2017/04,1 მოლდოვა 2016/04,19 მოლდოვა 2015/03,69 ბელარუსი 2022/06,63 ბელარუსი 2021/06,39 ბელარუსი 2020/06,04 ბელარუსი 2019/05,8 ბელარუსი 2018/05,71 ბელარუსი 2017/05,65 ბელარუსი 2016/05,84 ბელარუსი 2015/05,91 აზერბაიჯანი 2022/06,11 აზერბაიჯანი 2021/05,91 აზერბაიჯანი 2020/05,63 აზერბაიჯანი 2019/05,4 აზერბაიჯანი 2018/05,22 აზერბაიჯანი 2017/05 აზერბაიჯანი 2016/05 აზერბაიჯანი 2015/04,96
X - წელი; Y - უმუშევრობის დონე
აღწერა: 
2018 წლის შემდგომ მონაცემები დათვლილია შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის შეფასებებისა და პროგნოზების მიხედვით
წყარო: 
შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია