დასაქმების დონე 2003-2019 (%)
დასაქმების დონე 2019/55,65 დასაქმების დონე 2018/55,84 დასაქმების დონე 2017/56,66 დასაქმების დონე 2016/57,06 დასაქმების დონე 2015/57,43 დასაქმების დონე 2014/55,89 დასაქმების დონე 2013/54,11 დასაქმების დონე 2012/54,28 დასაქმების დონე 2011/53,22 დასაქმების დონე 2010/52,26 დასაქმების დონე 2009/51,21 დასაქმების დონე 2008/50,59 დასაქმების დონე 2007/49,84 დასაქმების დონე 2006/51,24 დასაქმების დონე 2005/53,25 დასაქმების დონე 2004/54,78 დასაქმების დონე 2003/56,57
X - წელი; Y - დასაქმების დონე
აღწერა: 
2018 წელს დასაქმების დონემ 55.8% (1 694.2 ათასი ადამიანი) შეადგინა, რაც 0.8 პროცენტული პუნქტით ნაკლებია გასული წლის მაჩვენებელთან (1 706.6 ათასი დასაქმებული) შედარებით.
წყარო: 
საქსტატი, სამუშაო ძალის კვლევა