სტუდენტები სქესის მიხედვით 2019-2021
ქალი 2021/15 537 ქალი 2020/13 072 ქალი 2019/14 306 კაცი 2021/14 741 კაცი 2020/12 220 კაცი 2019/13 266
X - წელი; Y - რაოდენობა
წყარო: 
საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო