დასაქმებულთა განაწილება პოზიციების მიხედვით (ათასი კაცი) 2021-2023
ხელოსნები და მონათესავე სფეროების მუშები 2023/143,9 ხელოსნები და მონათესავე სფეროების მუშები 2022/140,5 ხელოსნები და მონათესავე სფეროების მუშები 2021/132,09 ტექნიკოსები და დამხმარე სპეციალისტები 2023/126,2 ტექნიკოსები და დამხმარე სპეციალისტები 2022/129,3 ტექნიკოსები და დამხმარე სპეციალისტები 2021/116,9 სხვა 2023/10,9 სხვა 2022/11 სხვა 2021/10,35 სპეციალისტი-პროფესიონალები 2023/233,8 სპეციალისტი-პროფესიონალები 2022/225,1 სპეციალისტი-პროფესიონალები 2021/226,22 სოფლის, სატყეო და თევზის მეურნეობის კვალიფიციური მუშაკები 2023/194 სოფლის, სატყეო და თევზის მეურნეობის კვალიფიციური მუშაკები 2022/203,9 სოფლის, სატყეო და თევზის მეურნეობის კვალიფიციური მუშაკები 2021/206,81 ოფისის დამხმარე პერსონალი 2023/62 ოფისის დამხმარე პერსონალი 2022/58,6 ოფისის დამხმარე პერსონალი 2021/59,44 მომსახურებებისა და გაყიდვების სფეროებში დასაქმებული პირები 2023/231,9 მომსახურებებისა და გაყიდვების სფეროებში დასაქმებული პირები 2022/224 მომსახურებებისა და გაყიდვების სფეროებში დასაქმებული პირები 2021/204,26 მენეჯერები 2023/86,9 მენეჯერები 2022/76,4 მენეჯერები 2021/76,48 დანადგარებისა და მოწყობილობების ოპერატორები და ამწყობები 2023/104,4 დანადგარებისა და მოწყობილობების ოპერატორები და ამწყობები 2022/97,8 დანადგარებისა და მოწყობილობების ოპერატორები და ამწყობები 2021/91,38 არაკვალიფიციური მუშაკები 2023/140,6 არაკვალიფიციური მუშაკები 2022/117,2 არაკვალიფიციური მუშაკები 2021/93,5
X - წელი; Y - დასაქმებულთა რაოდენობა
წყარო: 
საქსტატი, სამუშაო ძალის გამოკვლევა