სტუდენტები რეგიონების მიხედვით 2019-2021
შიდა ქართლი 2021/1 398 შიდა ქართლი 2020/1 000 შიდა ქართლი 2019/1 039 ქვემო ქართლი 2021/1 373 ქვემო ქართლი 2020/965 ქვემო ქართლი 2019/694 სამცხე-ჯავახეთი 2021/1 101 სამცხე-ჯავახეთი 2020/886 სამცხე-ჯავახეთი 2019/827 სამეგრელო-ზემო სვანეთი 2021/2 537 სამეგრელო-ზემო სვანეთი 2020/1 822 სამეგრელო-ზემო სვანეთი 2019/00 სამეგრელო ზემო სვანეთი 2021/00 სამეგრელო ზემო სვანეთი 2020/00 სამეგრელო ზემო სვანეთი 2019/1 764 რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი 2021/85 რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი 2020/49 რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი 2019/51 მცხეთა-მთიანეთი 2021/688 მცხეთა-მთიანეთი 2020/530 მცხეთა-მთიანეთი 2019/340 კახეთი 2021/1 594 კახეთი 2020/1 318 კახეთი 2019/1 371 იმრეთი 2021/3 043 იმრეთი 2020/2 538 იმრეთი 2019/00 იმერეთი 2021/00 იმერეთი 2020/00 იმერეთი 2019/2 857 თბილისი 2021/12 290 თბილისი 2020/10 643 თბილისი 2019/12 394 გურია 2021/448 გურია 2020/326 გურია 2019/331 აჭარა 2021/5 721 აჭარა 2020/5 215 აჭარა 2019/5 904
X - წელი; Y - რაოდენობა
წყარო: 
საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო