ჩარიცხულები, აქტიური სტუდენტები, კურსდამთავრებულები 2020-2022
ჩარიცხულები 2022/14 046 ჩარიცხულები 2021/11 414 ჩარიცხულები 2020/9 596 კურსდამთავრებულები 2022/7 620 კურსდამთავრებულები 2021/6 845 კურსდამთავრებულები 2020/3 453 აქტიური სტუდენტები 2022/35 296 აქტიური სტუდენტები 2021/30 945 აქტიური სტუდენტები 2020/27 247
X - წელი; Y - აქტიური სტუდენტები, კურსდამთავრებულები, ჩარიცხულები
წყარო: 
საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო