დასაქმებული (ათასი კაცი) 2015-2023
დაქირავებული 2023/920,43 დაქირავებული 2022/870,9 დაქირავებული 2021/829,4 დაქირავებული 2020/845,3 დაქირავებული 2019/897,5 დაქირავებული 2018/903,5 დაქირავებული 2017/869,3 დაქირავებული 2016/853,9 დაქირავებული 2015/855,3 თვითდასაქმებული 2023/413,61 თვითდასაქმებული 2022/412,1 თვითდასაქმებული 2021/387,1 თვითდასაქმებული 2020/395,9 თვითდასაქმებული 2019/397,9 თვითდასაქმებული 2018/392,2 თვითდასაქმებული 2017/416,8 თვითდასაქმებული 2016/434,4 თვითდასაქმებული 2015/445,6
X - წელი; Y - თვითდასაქმებული, დაქირავებული
აღწერა: 


2023 წელს დაქირავებულთა წილი დასაქმებულთა საერთო რაოდენობის 69.0 პროცენტს შეადგენდა, რაც 1.1 პროცენტული პუნქტით მეტია წინა წელთან შედარებით.

წყარო: 
საქსტატი, სამუშაო ძალის გამოკვლევა