მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთ სულზე მიმდინარე ფასეში 2013-2023* (ლარი)
მშპ ერთ სულზე 2023/8 210,1 მშპ ერთ სულზე 2022/6 731,17 მშპ ერთ სულზე 2021/5 083,57 მშპ ერთ სულზე 2020/4 300,82 მშპ ერთ სულზე 2019/4 741,38 მშპ ერთ სულზე 2018/4 804,01 მშპ ერთ სულზე 2017/4 420,32 მშპ ერთ სულზე 2016/4 143,45 მშპ ერთ სულზე 2015/4 085,14 მშპ ერთ სულზე 2014/4 829,88 მშპ ერთ სულზე 2013/4 711,77
X - წელი; Y - მშპ ერთ სულზე
აღწერა: 


2023 წლის წინასწარი მონაცემების მიხედვით, მთლიანი შიდა პროდუქტის მოცულობამ ერთ სულ მოსახლეზე 8 210,1 აშშ დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის მონაცემებთან შედარებით 22%-ით მეტია.

წყარო: 

საქსტატი

*წინასწარი მონაცემები