ადამიანის განვითარების ინდექსი აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში 2022
უკრაინა 2022/00,75 სომხეთი 2022/00,76 საქართველო 2022/00,79 მოლდოვა 2022/00,71 ბელარუსი 2022/00,82 აზერბაიჯანი 2022/00,75
X - წელი; Y - ადამიანის განვითარების ინდექსი