სამუშაო ძალა (ათასი კაცი) 2012-2023
სამუშაო ძალა 2023/1 596,3 სამუშაო ძალა 2022/1 551,57 სამუშაო ძალა 2021/1 533,6 სამუშაო ძალა 2020/1 523,7 სამუშაო ძალა 2019/1 572,8 სამუშაო ძალა 2018/1 605,2 სამუშაო ძალა 2017/1 641,4 სამუშაო ძალა 2016/1 653,8 სამუშაო ძალა 2015/1 675,6 სამუშაო ძალა 2014/1 629 სამუშაო ძალა 2013/1 627,5 სამუშაო ძალა 2012/1 654,7
X - წელი; Y - სამუშაო ძალა
აღწერა: 


2023 წელს სამუშაო ძალის მონაწილეობის დონე (სამუშაო ძალის წილი 15 წლის და უფროსი ასაკის მოსახლეობაში) წინა წელთან შედარებით 1.4 პროცენტული პუნქტით გაიზარდა და 53.3 პროცენტით განისაზღვრა.


სამუშაო ძალის მონაწილეობის დონე ქალაქის ტიპის დასახლებებში 1.1 პროცენტული პუნქტითაა გაზრდილი, ხოლო სოფლის ტიპის დასახლებებში - 1.6 პროცენტული პუნქტით.

წყარო: 


საქსტატი, სამუშაო ძალის კვლევა