საქართველოს მოსახლეობის რიცხოვნობა 2012-2023 (ათასი კაცი)
რაოდენობა 2023/3 736,36 რაოდენობა 2022/3 688,65 რაოდენობა 2021/3 728,57 რაოდენობა 2020/3 716,86 რაოდენობა 2019/3 723,46 რაოდენობა 2018/3 729,63 რაოდენობა 2017/3 726,37 რაოდენობა 2016/3 728,64 რაოდენობა 2015/3 721,92 რაოდენობა 2014/3 716,91 რაოდენობა 2013/3 718,42 რაოდენობა 2012/3 739,32
X - წელი; Y - რაოდენობა
აღწერა: 
2023 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით, საქართველოს მოსახლეობის რიცხოვნობამ 3 736.4 ათასი კაცი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებელთან შედარებით 1.3 პროცენტით მეტია.
წყარო: 
საქსტატი