ჰოლანდიის თვითსაკვლევი
ჰოლანდიის თვითსაკვლევი თვითშეფასების საფუძველზე უკეთ შეისწავლოთ საკუთარი უნარები და პროფესიული ინტერესები და (2) გაიგოთ, რომელი პროფესიები შეგესაბამებათ ყველაზე მეტად
პროფესიული გადაწყვეტილების მიღების კითხვარი
კითხვარი გეხმარებათ განსაზღვროთ რამდენად დარწმუნებული ხართ საკუთარ პროფესიულ არჩევანში და რამდენად პრობლემურია თქვენთვის პროფესიული გადაწყვეტილების მიღება
თვითშეფასების ტესტი
ეს კითხვარი დაგეხმარებათ უკეთ შეისწავლოთ საკუთარი პიროვნული მახასიათებლები, გაიგოთ მეტი საკუთარი პიროვნების ძლიერი და სუსტი მხარეების, თქვენთვის იდეალური სამუშაო გარემოს და შესაფერისი პროფესიების შესახებ