შრომის ბაზრის ანალიზი - 2023
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
დასაქმება და უმუშევრობა 2023 წლის II კვარტალი
საქსტატი
დასაქმება და უმუშევრობა 2023 წლის I კვარტალი
საქსტატი
შრომის ბაზრის ანალიზი - 2022
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
დასაქმება და უმუშევრობა 2022 წლის IV კვარტალი
საქსტატი
დასაქმება და უმუშევრობა 2022 წლის III კვარტალი
საქსტატი
დასაქმება და უმუშევრობა 2022 წლის II კვარტალი
საქსტატი
დასაქმება და უმუშევრობა 2022 წლის I კვარტალი
საქსტატი
შრომის ბაზრის ანალიზი - 2021
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
დასაქმება და უმუშევრობა 2021 წლის IV კვარტალი
საქსტატი
დასაქმება და უმუშევრობა 2021 წლის III კვარტალი
საქსტატი
დასაქმება და უმუშევრობა 2021 წლის II კვარტალი
საქსტატი
დასაქმება და უმუშევრობა 2021 წლის I კვარტალი
საქსტატი
შრომის ბაზრის ანალიზი - 2020
დასაქმება და უმუშევრობა 2020 წლის IV კვარტალი
საქსტატი
დასაქმება და უმუშევრობა 2020 წლის III კვარტალი
საქსტატი
დასაქმება და უმუშევრობა 2020 წლის II კვარტალი
საქსტატი
დასაქმება და უმუშევრობა 2020 წლის I კვარტალი
საქსტატი
შრომის ბაზრის ანალიზი 2019
ეკონომიკის სამინისტრო
დასაქმება და უმუშევრობა 2019 წლის IV კვარტალი
საქსტატი
დასაქმება და უმუშევრობა 2019 წლის III კვარტალი
საქსტატი
დასაქმება და უმუშევრობა 2019 წლის II კვარტალი
საქსტატი
დასაქმება და უმუშევრობა 2019 წლის I კვარტალი
საქსტატი
შრომის ბაზრის ანალიზი 2018
ეკონომიკის სამინისტრო
შრომის ბაზრის ანალიზი 2017
ეკონომიკის სამინისტრო
შრომის ბაზრის ანალიზი 2016
ჯანდაცვის სამინისტრო
დასაქმება და უმუშევრობა 2023 წლის III კვარტალი
საქსტატი