შრომის ბაზრის სამომავლო კვლევის განსაზღვრა
title


2018 წლის 18 მაისს თბილისში სასტუმრო "ბეტსში" საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინსიტროს ინიციატივით შედგა სამუშაო შეხვედრა. სამუშაო შეხვედრის მიზანი იყო: შრომის ბაზრის სამომავლო კვლევების თემატიკის განსაზღვრა. სამუშაო შეხვედრა ჩატარდა საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილის, ქალბატონი ეკატერინე მიქაბაძის თავმჯდომარეობით. სამუშაო შეხვედრაში მონაწილეობდნენ სახელმწიფო სტრუქტურების, სოციალური პარტნიორების, ბიზნეს ასოციაციების, საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები, ჯამში 30 მონაწილე. შეხვედრის მოდერატორები იყვნენ კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრის (СTC) თანამშრომლები: თამარ ცირეკიძე და ბესარიონ სულაბერიძე.


Determining topics of future labour market survey

On 18 May 2018 Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia organized a workshop at Betsy Hotel. The primary goal of a workshop was to discuss and determine topics of future surveys in order to fill the labour market information shortages. A workshop was held under chairpersonship of Ekaterine Mikabadze, Deputy Minister of Economy and Sustainable Development of Georgia. Representatives of state institutions, social partners, business associations, international and civil society organizations participated in a workshop, in sum 30 participants. A workshop was moderated by Tamar Tsirekidze and Besarion Sulaberidze, representatives of the Center for Training and Consultancy.