საქართველოში დასაქმების ეროვნული კლასიფიკატორის დანერგვა მიმდინარეობს
title

2015 წლიდან საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრომ დაიწყო დასაქმების ეროვნული კლასიფიკატორის დანერგვა დასაქმების საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად. ამის შესახებ, 2016 წლის 16 ნოემბერს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს წარმომადგენელმა გადაცემა ბიზნესკოდში ისაუბრა. მან ყურადღება გაამახვილა კლასიფიკატორის შემუშავების ძირითად მიზეზებზე და ხაზი გაუსვა კლასიფიკატორის დანერგვის მნიშვნელობას როგორც ადგილობრივი შრომის ბაზრის განვითარების, ისე საერთაშორისო დონეზე გადაწყვეტილებების მიღების კუთხით მიგრაციისა და დასაქმების სფეროებში.

იხილეთ ბმული https://www.facebook.com/iberiatvbusinesscode/videos/1378696775474822/