ყირგიზეთის რესპუბლიკის დელეგაციის ვიზიტი
title

მიმდინარე წლის 7 დეკემბერს საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრომ უმასპინძლა ყირგიზეთის რესპუბლიკის დელეგაციას, რაც ითვალისწინებს სასწავლო ვიზიტის ფორმატში საუკეთესო პრაქტიკის გაცნობას. შეხვედრაზე განხილული იყო შრომის ბაზრის საინფორმაციო სისტემის არსი, სამინისტროს მიერ განხორციელებული - „უნარებზე საწარმოთა მოთხოვნის კვლევის“ მეთოდოლოგია და ინსტრუმენტი, შრომის ბაზრის ყოველწლიური ანალიზის ანგარიშის შემადგენელი ელემენტები. 


On December 7, 2022 Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia hosted a delegation of Republic of Kyrgyzstan with the aim to exchange the information on the best practices. In the framework of a study visit, the Georgian counterparts shared its experience on the labour market information system, the methodology and instrument of the "Establishment Skills Survey" and content of the annual labour market analysis report.